Όνομα Εταιρίας

Εδώ γράφεται κείμενο σχετικό με την εταιρία σας, το ιστορικό, το αντικείμενο και οτιδήποτε άλλο θεωρείτε σκόπιμο. Το κείμενο μας το δίνετε εσείς. Το στέλνετε με e-mail και έχετε την αποκλειστική του ευθύνη. Μας στέλνετε επίσης τον ισολογισμό σας σε αρχείο Excel, εμείς το επεξεργαζόμαστε και αναρτούμε το τελικό pdf αρχείο που θα εμφανίζεται όταν πατηθεί ο αντίστοιχος σύνδεσμος από το μενού δεξιά. (πατήστε τον υπάρχοντα σύνδεσμο για να δείτε παράδειγμα) Το ίδιο ισχύει και για τις δημοσιεύσεις σας.

Εταιρικά στοιχεία

ONOMA E.Π.Ε.
Συνεργασίας 12 Αθήνα 10485
Τηλ : 210-1234567, 210-1234567
Fax : 210-1234567
E-mail : info@onoma.gr

Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2012

Δημοσιεύσεις

Δημοσίευση